Chevrolet Spark LT 1.2, Kia Picanto hay Hyundai i10?
http://www.coneco.com.vn/vi-vn/products/s/0/16/xe-cho-xang-dau.aspx http://www.coneco.com.vn/vi-vn/products/c/0/22/xe-moi-truong.aspx
 Xe téc phun nước rửa đường HD310 20 khối - XE TÉC PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 20 KHỐI - Xe cuốn ép rác Daewoo 22m3 - Xe cuốn ép rác ISUZU 18 m3 - Xe cuốn ép chở rác Hino 9 m3 - Xe cuốn ép rác Hino 22 m3 - Xe ép rác 12 khối (lắp trên xe dongfeng nhập khẩu) - Xe cuốn ép rác Hino 14m3 - XE HÚT BỂ PHỐT 4 KHỐI, sản phẩm chăm sóc xe hơiXe hút hầm cầu, bể phốt, Xe hút hầm cầu bể phốt 4m3 HINO, Xe hút hầm cầu bể phốt 4m3, Xe chuyên dụng, xe môi trường