Chevrolet Spark LT 1.2, Kia Picanto hay Hyundai i10?
http://www.coneco.com.vn/vi-vn/products/s/0/16/xe-cho-xang-dau.aspx http://www.coneco.com.vn/vi-vn/products/c/0/22/xe-moi-truong.aspx
 Xe téc phun nước rửa đường HD310 20 khối - XE TÉC PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 20 KHỐI - Xe cuốn ép rác Daewoo 22m3 - Xe cuốn ép rác ISUZU 18 m3 - Xe cuốn ép chở rác Hino 9 m3 - Xe cuốn ép rác Hino 22 m3 - Xe ép rác 12 khối (lắp trên xe dongfeng nhập khẩu) - Xe cuốn ép rác Hino 14m3 - XE HÚT BỂ PHỐT 4 KHỐI, Xe hút hầm cầu, bể phốt, Xe hút hầm cầu bể phốt 4m3 HINO, Xe hút hầm cầu bể phốt 4m3, Xe chuyên dụng, xe môi trường